Communicatie

Nu en Straks

Informatieblad Parochie Sint Werenfridus, Wervershoof

De naam dit blad is “Nu en Straks” en het verschijnt 6 keer per jaar. Hierin is de Liturgische agenda opgenomen en ook de datum voor inleveren kopij. Verder kunt u lezen wat er zich in en rond de parochie afspeelt.

 

Contactadres:      Kapelaan P. Piets,
                            Dorpsstraat 71, tel. 581268
en                        mevr. M. E. Kuin-Ooijevaar,
                             S. Koopmanstraat 107, tel. 582893
                             mevr. A. Koomen-Kuip,
                             Floralaan 27, tel. 583579
 en                        mevr. A. Neefjes-Kuip,
                             Nieuwstraat 7, tel. 583603

Inleveren kopij
Per e-mail :           parochieblad.nuenstraks@gmail.com
                             of S. Koopmanstraat 107

Bundeling en
Verspreiding:         Mevr. C.P. Rustenburg-Neefjes en,
                              Mevr. M.M Schoorl-Schouten

Het blad wordt per wijk huis aan huis bezorgd door de wijkcontactpersonen.

Binding: Via het weekblad Binding wordt u geïnformeerd over het liturgisch rooster van het weekend plus de misintenties voor het weekend en de woensdagavondvieringen. Ook leest u hier de wekelijkse gedachte van kapelaan P. Piets.

In de website is opgenomen de Liturgische agenda, actuele berichten van kapelaan P. Piets, het parochiebestuur en nieuws van de overige werkgroepen.
Teksten en foto’s die belangrijk zijn voor het werk van de verschillende werkgroepen
en/of voor de parochie kunt u via info@sintwerenfridusparochie.nl inleveren.
Plaatsing is uiteraard onder voorbehoud van het parochiebestuur.
Webbeheerders van de website zijn: Irene Duijn en Jos Reus.

De website is mede mogelijk gemaakt door Micheal Laan en Ton de Hoogt.

Bisdomblad “Samen Kerk”
Het blad verschijnt zes keer per jaar en u kunt het (gratis) vinden achter in de kerk.