Vormen

De werkgroep Vormen:

vormenDeze bestaat uit ongeveer 10 personen.
De ouders van de vormelingen worden zo goed mogelijk bijgestaan om hun kind te begeleiden.Ouderavonden en avonden voor ouders en vormelingen tezamen worden gehouden om gezamenlijk de doelen van het Vormsel en het vormen van de opgroeiende jeugd nader te ontdekken en te bespreken. Bovendien gaan de a.s. vormelingen in kleine groepjes naar ‘gastouders’.
Op deze avonden worden thema’s aan de orde gesteld, die een vormende strekking hebben. Ook bij de voorbereiding van het Vormsel wordt met een ‘projectboek’ gewerkt. Leeftijd: groep 8.

Contactadres: dhr. C. van Velzen,
Contactadres: Nijverheidsweg 10, 1693 AM Wervershoof,
Contactadres: tel. 0228581409

 

Nieuws van de werkgroep Vormen

Op weg naar … was het thema afgelopen zaterdag van de vormselviering. 25 Kinderen hebben hun sacrament van het vormsel mogen ontvangen van de heer Deken E. Moltzer tijdens een hele mooie, bijzondere dienst


Het heel veel plezier hebben wij als vormselgroep hier aan meegewerkt.
Dank aan alle mensen die hun steentje hebben bijgedragen aan het vormsel, de kunstenaars, de gastouders, de vormelingen, pastor J. Suidgeest en uiteraard
Deken E. Moltzer.
Zaterdag 17 juni a.s. mogen de vormelingen nog een bezoek brengen aan de Bavokerk in Haarlem.  Wij hopen dat ze samen een hele mooie dag zullen beleven als afsluiting.
Op weg naar … het vormsel van 2018!

Met vriendelijke groet,
De Vormselgroep

U kunt ons bereiken via mailadres werkgroepvormen@gmail.com

Hartelijke groet,

Werkgroep Vormen