Overlijden

Gelieve bij overlijden voor de algehele verzorging contact op te nemen met:

BEGRAFENISVERENIGING “ST. BARBARA”:
tel. 0228581647 of 065096309
website: Begrafenisvereniging St. Barbara Wervershoof

Uitvaartverzorgsters:
mevr. E. Zuijderwijk-Pennekamp
Morschweg 27, 1693 HK Onderdijk
tel. 0613687260 (privé)
e-mail: Uitvaartverzorgster Erika Zuiderwijk

mevr. L. Witjes
Wezenland 3, 1602 MA Enkhuizen
tel. 0620097267
e-mail: Uitvaartverzorgster Linda Witjes

Kerkhofbeheerder:
de heer Tjerk Morsch,
Dres 4, 1693 KK Wervershoof, tel. 582567.

WERKGROEP AVONDWAKE:
Contactadres: mw. Rina Schouten-Jong,
De Hoek 19, 1693 AA Wervershoof, tel.06 23671035.

Kerkhof

Kerkhofcommissie
De commissie is opgericht in 2003 om zaken die aan de orde komen bij een overlijden en begrafenis en het kerkhofbeheer beter op elkaar te kunnen afstemmen. De volgende personen hebben zitting in de kerkhofcommissie:

PASTOR:

Kapelaan P. Piets heeft contacten met de uitvaartverzorger, de familie van de overledene en de zorg over de uitvaartdienst.
adres: Kapelaan P. Piets
Dorpsstraat 71
1693 AC Wervershoof
tel: 0228581268
e-mail: parochiewerenfridus@quicknet.nl

PAROCHIEBESTUUR:

functie is vacant bestuurslid zit namens het parochiebestuur in de commissie. Hij koppelt plannen van de commissie terug naar het bestuur, dat uiteindelijk een beslissing moet nemen.

KERKHOFBEHEERDER:
de heer Tjerk Morsch,
Dres 4, 1693 KK Wervershoof, tel: 0228582567.
Mobiel: 06-13722676

SECRETARIAAT:
Rina Schouten en Riet Kuin verwerken op het secretariaat de gegevens van overledenen en rechthebbenden in het kerkhofbestand en houden de kerkhofmap met namen van overledenen en plaats van begraving actueel.
Adres:
Mevr. R. Schouten-Tensen
Neuvel 5, 1693 BN Wervershoof
tel: 0228583422
e-mail: n.schouten@quicknet.nl

Mevr. M.E. Kuin-Ooijevaar
S. Koopmanstraat 107, 1693 BC Wervershoof
tel: 0228582893
e-mail: riet.ko@zonnet.nl

Mevr. A. Neefjes-Kuip
Nieuwstraat 7, 1693 AN Wervershoof
tel. 0228583603

Maandagochtend secretariaat pastorie, tel 0228581268

KERKHOFADMINISTRATIE:
Theo Bregman verzendt de nota’s van de uitvaart en begrafenis aan de hand van het kerkhofbestand. Verder verzorgt hij de verlenging of afsluiting van de huurtermijn van de familiegraven en de beëindiging van de rechten van algemene graven.
Adres:
dhr. Th. Bregman,
Slotlaan 8, 1693 KT Wervershoof
tel: 0228581376
e-mail: tg.bregman@quicknet.nl
(Banknr. NL31 RABO 0368 9515 10 inzake kerkhof)

PENNINGMEESTER VAN DE PAROCHIE:
Adres: Dhr. J. Neefjes,
Neuvel 20, 1693 BP Wervershoof. Tel. 721260.
Vier maal per jaar of indien nodig komt de commissie bij elkaar om de verschillende zaken te bespreken.

De eerste grote klus van de commissie was de voorbereiding van de renovatie van het tweede kerkhof in 2007.
Alle rechthebbenden van de graven moesten bericht krijgen en dus gevonden worden.
Dat was niet eenvoudig omdat verhuizingen, in de looptijd van een grafrecht van 20 tot 30 jaar, meestal niet doorgegeven worden.
Vooral naar de rechthebbenden buiten Wervershoof  was het vaak een hele speurtocht.
Voor de herdenkingsdienst vooraf aan de ruiming van het algemene deel van het kerkhof was veel belangstelling en was heel indrukwekkend voor de nabestaanden.
In goed overleg met de firma Vreeker is de hele operatie zorgvuldig en goed uitgevoerd.