Werenfriduskerk

werenfridusWerenfridus was volgeling van Willibrord en kwam naar het gebied in 690 om het woord van Willibrord en zijn evangelie te verkondigen. Hij woonde destijds in een hoeve in het latere Wervershoof. De plaats wordt in 1288 als banne Werfaertshof genoemd op een landkaart.
Over het ontstaan van de plaatsnaam Wervershoof bestaan een aantal versies. Voor velen is de vernoeming naar de hoeve van de prediker Werenfridus de meest geliefde. Ook is zowel de kerk als parochie gewijd aan de H. Werenfridus. Ook de kerk die er vroeger stond was al gewijd aan hem.
Later is hij naar Gelderland gegaan en om iets preciezer te zijn in de plaatsen Elst en Westervoort.
In 760 komt Werenfried te overlijden. De bewoners van de plaatsen Elst en Westervoort zijn het er niet over eens waar hij begraven moet worden. Daarom besluiten ze dat hij zelf moet bepalen waar hij begraven wil worden.
Ze leggen het lichaam van de overleden Werenfried in een bootje waar verder niemand in zit. De richting waarin het bootje zal varen, zal de plaats worden waar hij begraven wordt. Het bootje drijft natuurlijk met de stroom mee en ging richting Elst.
De mensen uit Westervoort waren het er niet mee eens en ze bedachten een ander plan.
Het lichaam van Werenfried werd nu op een ossenkar gelegd. De ossen lopen dus een bepaalde kant op en in die plaats wordt Werenfried begraven. De ossen liepen in de richting van Elst.

In Elst blijft het lichaam van de Heilige Werenfridus (hij is inmiddels heilig verklaard) tot de tijd van de Reformatie.
Men was bang dat het lichaam door de protestanten vernield of weggehaald zou worden. Daarom heeft men hem in 1664 overgebracht naar de Jezuietenkerk in Emmerich, dat in Duitsland ligt.
Werenfried betekent: de vrede bewaren.
De naam bestaat uit twee Germaanse woorden:
weren (dat betekent bewaren) en
fried (dat vrede betekent).

In Zieuwent is de kerk dus naar de H. Werenfridus genoemd. Zijn beeld staat aan de buitenkant van de toren boven de hoofdingang en ook tegen één van de pilaren vóór in de kerk.
In de ramen bij het priesterkoor zijn afbeeldingen van de monnik geplaatst. Maar ook een straat in Zieuwent heeft de naam van de heilige gekregen.
Ook in Wervershoof is de kerk naar Sint Werenfried genoemd en zijn beeltenis staat tegen een zijpilaar aan de rechterkant bij de laatste statie, Bonifatius en Sint Willibrord zijn achterin de kerk tegen de pilaar van het koor geplaatst. Zijn naamfeest wordt gevierd op 14 augustus.

Achterwand Kerk