100 jaar Werenfriduskerk

omslag
MGR. P. M. VERHOOFSTAD
MGR. J. TH. M. KRAAKMAN

Honderd jaar
St. Werenfried-kerk
1875 -1975 Wervershoof

UITGAVE : S. DEUTEKOM – HEILOO
1975

De totstandkoming van dit boekwerkje werd mede
mogelijk gemaakt door een feestgave van verschillende parochianen.

INHOUD:

Voorwoord

I.  De kerk van 1805
De voorgeschiedenis
Pastoor J. G. van Maaseland

II.  De Kerk van 1875
De voorbereiding
De bouw

III. Het kerkhof

IV. De klokken

V. De gebrandschilderde ramen
St. Werenfried
St. Odulphus
Het Mariabeeldje
St. Gangulphus

VI. Het orgel

VII. De kerkconsecratie

VIII. De restauraties en andere verbeteringen
in 1880
in 1917
in 1933
in 1948 -’49
in 1958 -’61
in 1966 -’67