Voorwoord

De ‘Werenfried’ staat er honderd jaar.

Deze 100ste verjaardag mag niet zonder meer voorbijgaan.

Er is geleefd en gewerkt in en rond deze kerk. Dit boekje vertelt daarvan.
Van dat leven en werken van zovele goede Wervershovers…
De kerk was daar honderd jaar de grote stille getuige van.
De “geschiedenis van deze kathedraal” is immers ook de geschiedenis geweest van mensen, die leven tussen hoop en vrees.
Honderd jaar lang was de Werenfried echter meer dan alleen maar getuige van vreugde en verdriet, geboorte en dood, liefde en menselijke zwakheid, trouw en ontrouw van mensen.
Ja, deze kerk was meer… want heel dit menselijk gebeuren speelde zich af binnen haar muren: heel dit bonte mensenleven was honderd jaar lang het hart van deze kerk… en ze is het voor de meesten van ons nog.
Zoals velen in hun leven offers hebben gebracht om iets te bereiken, zo heeft de Wervershoofse gemeenschap geofferd om hun kerk, hun Werenfriedkerk, te behouden, te restaureren en te verfraaien.
Dit boekje is een uiting van dankbaarheid – honderdvoudig – aan bekenden en onbekenden, die meewerkten en meeleefden. En een uiting van dank – honderdvoudig – aan God. Juist omdat het ’n huis van zoveel mensen is, is het ’n huis van Hem! Moge dat zo blijven!
Dank, heel veel dank aan de samenstellers van dit feestelijk boekje. Mgr. P. M. Verhoofstad en Mgr. J. Kraakman. Dank aan allen, die meeleven en meewerken aan alles wat er in onze Werenfried gebeurde en gebeurt. Ja, dank aan levenden en doden.

Pastor A. Janssen.

Ga naar hoofdstuk I »