Actie kerkbalans 2023

 

kerkbalans

Kerkbalans 2023

Op maandag 16 januari komen de vrijwilligers van onze parochie weer bij u langs voor de actie Kerkbalans. Is dat nog wel nodig horen wij sommigen denken; het antwoord daarop is een volmondig ‘ja’! Misschien nog wel meer dan andere jaren. U bent mogelijk wat aan het twijfelen gebracht door de berichtgeving over de toekomst van de kerken in de regio en in het bijzonder onze St. Werenfriduskerk. Op het moment dat u dit bericht leest is er vanuit het bisdom nog geen besluit genomen welke kerk straks als ‘centrale kerk’ zal worden aangewezen. Mocht de keuze hiervoor niet op onze kerk vallen, betekent dit echter niet dat de St. Werenfriduskerk in dat geval niet meer van betekenis zou zijn. Er zullen evengoed vieringen worden gehouden, anders dan eucharistievieringen. We denken hierbij o.a. aan avondwakes en uitvaarten; maar ook wordt nagedacht over het houden van gebeds- en/of themavieringen, Allerzielenviering etc. . Vanuit de regio is een werkgroep in het leven geroepen met als doel om te kijken op welke manier hier vorm aan gegeven kan worden. Ook is het een vast gegeven dat het gebouw van onze St. Werenfriduskerk, als rijksmonument, behouden zal blijven voor onze gemeenschap. De restauratiecommissie blijft zich inzetten voor het herstel van het resterende deel van het kerkdak; met trots kunnen we u melden dat hiervoor al een prachtig bedrag is bijeengebracht van € 35.000,00; maar we zijn er nog niet.

Kortom: uw bijdrage is meer dan welkom. We hopen dan ook van harte dat we, net als andere jaren, weer mogen rekenen op uw financiële steun, zodat onze kerk ook in de toekomst van waarde kan zijn voor de (geloofs)gemeenschap van Wervershoof.

Alvast heel veel dank voor uw steun.

Parochieraad St. Werenfridus

RABObank Westfriesland

NL58RABO0368.9550.01