Gemeenschapsopbouw


Eerst verantwoordelijke vanuit de parochieraad:

mevr. E. Schmidt-Broch 
Molenweg 14, 1693 ET Wervershoof. Tel. 583111

 

 

 

Hieronder valt o.a.:

Wijkcontactpersonen
Bezoekersgroep
Koffie-ochtenden
Communicatie

Wijkcontactpersonen

De parochie is verdeeld in 64 wijken.
Iedere wijk heeft een eigen contactpersoon. Die brengt hier het parochieblad “Nu en Straks” rond.
Bij geboorte of jubileum wordt, indien dit bekend wordt gemaakt, namens de parochie door de contactpersoon hier aandacht aan besteed.
Heel belangrijk is ook dat de contactpersonen actief zijn om met hulp van de parochianen zelf mutaties (o.a. verhuizingen) bij te houden.

Contactadres: mevr. A. Neefjes-Schouten
Contactadres: Neuvel 20, 1693 BP, tel. 721260

Bezoekersgroep

Deze groep bestaat uit ’n tiental dames, die met een zekere regelmaat parochianen bezoekt.
Bijv. bij een ‘kroonjaar’, ‘nieuw-ingekomenen’ en ook bij andere bijzondere situaties.
“Het elkaar blijven ontmoeten” is een heel belangrijke waarde binnen onze parochie!

Contactadres: mevr. H. Lakeman-Ettema
Contactadres: Dorpsstraat 89, 1693 AD, tel. 581295

Koffie-ochtenden

Op de eerste zondag van de maand is er na de viering van 10.00 uur gelegenheid om
in ‘De Inzet’ elkaar te ontmoeten en een kop koffie te gebruiken.

Contactpersoon: mevr. A. Breg-Loos,
Contactpersoon: Dorpsstraat 99, 1693 AD, tel. 581996

Communicatie

Parochieblad Nu en Straks, Weekblad Binding, Website www.wervershoof.rkregiowh.nl, Bisdomblad Samen Kerk
Dit betreft informatie, onderlinge communicatie, bijzondere gebeurtenissen of activiteiten, liturgische agenda.