Gemeenschapsopbouw


Eerst verantwoordelijke vanuit de parochieraad:

mevr. E. Schmidt-Broch 
Molenweg 14, 1693 ET Wervershoof. Tel. 583111

 

 

 

Hieronder valt o.a.:  Bezoekersgroep
                                          – Koffie-ochtenden
                                          – Communicatie

Bezoekersgroep

Deze groep bestaat uit ’n tiental dames, die met een zekere regelmaat parochianen bezoekt.
Bijv. bij een ‘kroonjaar’, ‘nieuw-ingekomenen’ en ook bij andere bijzondere situaties.
“Het elkaar blijven ontmoeten” is een heel belangrijke waarde binnen onze parochie!

Contactadres: mevr. H. Lakeman-Ettema
Contactadres: Dorpsstraat 89, 1693 AD, tel. 581295

Koffie-ochtenden

Op de eerste zondag van de maand is er na de viering van 10.00 uur gelegenheid om
in ‘De Inzet’ elkaar te ontmoeten en een kop koffie te gebruiken.

Contactpersoon: mevr. A. Breg-Loos,
Contactpersoon: Dorpsstraat 99, 1693 AD, tel. 581996

Communicatie

Parochieblad Nu en Straks, Weekblad Binding, Website www.wervershoof.rkregiowh.nl, Bisdomblad Samen Kerk
Dit betreft informatie, onderlinge communicatie, bijzondere gebeurtenissen of activiteiten, liturgische agenda.