Communicatie

Nu en Straks Pinksteren

Informatieblad Parochie Sint Werenfridus, Wervershoof

De naam dit blad is “Nu en Straks” en het verschijnt 6 keer per jaar. Hierin is de Liturgische agenda opgenomen en ook de datum voor inleveren kopij. Verder kunt u lezen wat er zich in en rond de parochie afspeelt.

 

Contactadressen:

Dorpsstraat 71, tel. 581268;

mevr. M. E. Kuin-Ooijevaar,
S. Koopmanstraat 107, tel. 582893;
mevr. A. Koomen-Kuip,
Floralaan 27, tel. 583579;
mevr. A. Neefjes-Kuip,
Nieuwstraat 7, tel. 583603

Inleveren kopij
Per e-mail :             parochieblad.nuenstraks@gmail.com
                               of S. Koopmanstraat 107

Bundeling en
Verspreiding:          Mevr. C.P. Rustenburg-Neefjes en,
                               Mevr. M.M Schoorl-Schouten

Het blad wordt per wijk huis aan huis bezorgd door de wijkcontactpersonen.

Binding: Via het weekblad Binding wordt u geïnformeerd over het liturgisch rooster van het weekend plus de misintenties voor het weekend en de vieringen vrijdagavond in verzorgingshuis Sint Jozef.

In de website is opgenomen de Liturgische agenda, actuele berichten van het parochiebestuur en nieuws van de overige werkgroepen.
Teksten en foto’s die belangrijk zijn voor het werk van de verschillende werkgroepen
en/of voor de parochie kunt u via g.koomen62@gmail.com inleveren.
Plaatsing is uiteraard onder voorbehoud van het parochiebestuur.
Webbeheerders van de website zijn: Gerda Koomen en Peter de Boer.

De website is mede mogelijk gemaakt door Micheal Laan en Ton de Hoogt.

Bisdomblad “Samen Kerk”

Het blad verschijnt zes keer per jaar en is deze keer alleen digitaal beschikbaar.