Communicatie

Nu en Straks Mei 2023

Informatieblad Parochie Sint Werenfridus, Wervershoof

De naam dit blad is “Nu en Straks” en het verschijnt 2 keer per jaar. Hierin is onder andere de Liturgische agenda opgenomen. Verder kunt u lezen wat er zich in en rond de parochie afspeelt.

Contactadressen:

Dorpsstraat 71, tel. 581268;

mevr. A. Koomen-Kuip,
Floralaan 27, tel. 583579;
mevr. A. Neefjes-Kuip,
Nieuwstraat 7, tel. 583603
mevr. G. Koomen
Olympus 19, tel. 582263

Inleveren kopij
                        of Dorpsstraat 71 (pastorie)
Binding: Via het weekblad Binding wordt u geïnformeerd over het liturgisch rooster van het weekend plus de misintenties voor het weekend en de vieringen vrijdagavond in verzorgingshuis Sint Jozef.
In de website is opgenomen de Liturgische agenda, actuele berichten van het parochiebestuur en nieuws van de overige werkgroepen.
Teksten en foto’s die belangrijk zijn voor het werk van de verschillende werkgroepen
en/of voor de parochie kunt u via g.koomen62@gmail.com inleveren.
Plaatsing is uiteraard onder voorbehoud van het parochiebestuur.
Webbeheerders van de website zijn: Gerda Koomen en Peter de Boer.

De website is mede mogelijk gemaakt door Micheal Laan en Ton de Hoogt.

Bisdomblad “Samen Kerk” December 2022

Het blad verschijnt zes keer per jaar.