Communicatie

Nu en Straks Kerst 2023

Informatieblad Parochie Sint Werenfridus, Wervershoof

De allerlaatste Nu en Straks. Na bijna 45 jaar stopt
het blad met bestaan. Het allereerste parochieblad werd op
1 mei 1979 gemaakt. Op 1 januari 2024 gaan we verder als
een nieuwe parochie onder een nieuwe naam met een nieuw
gezamenlijk parochieblad. De huidige redactieleden zagen
dat als een goede reden om er gezamenlijk mee te stoppen.
Anneke vertelt in deze laatste editie in het kort hoe zij bij de
Nu en Straks betrokken zijn geraakt.

Verder in dit blad een oproep van de parochieraad om
vooral onze kerk niet te vergeten met uw jaarlijkse gift aan
actie kerkbalans. Daarnaast duiken we in de geschiedenis
van de Werenfriduskerk en is er een bijdrage van ons
redactielid Petra over haar pelgrimstochten naar Santiago
de Compostella. Auxili-ja geeft een korte terugblik op het
afgelopen jaar en Margriet en Cor kijken terug op hun
Westfriese Lourdesreis. Voor de allerlaatste keer een gedicht
van Arda en herinneren wij ons vele oud-dorpsgenoten.

Wij wensen iedereen veel leesplezier, mooie kerstdagen en
een goed en gezond 2024 toe.

De redactie

Binding: Via het weekblad Binding wordt u geïnformeerd over het liturgisch rooster van het weekend plus de misintenties voor het weekend en de vieringen vrijdagavond in verzorgingshuis Sint Jozef.
In de website is opgenomen de Liturgische agenda, actuele berichten van het parochiebestuur en nieuws van de overige werkgroepen.
Teksten en foto’s die belangrijk zijn voor het werk van de verschillende werkgroepen
en/of voor de parochie kunt u via g.koomen62@gmail.com inleveren.
Plaatsing is uiteraard onder voorbehoud van het parochiebestuur.
Webbeheerders van de website zijn: Gerda Koomen en Peter de Boer.

De website is mede mogelijk gemaakt door Micheal Laan en Ton de Hoogt.

Bisdomblad “Samen Kerk” December 2022

Het blad verschijnt zes keer per jaar.