Kerk en Samenleving (diaconie)

 

 

 

 

 

 

Van oudsher een belangrijke taak en een dienende zorg voor de mensen. In onze parochie zijn op diaconaal terrein bezig: Eerst verantwoordelijke vanuit de parochieraad: Mevrouw E. Schmidt-Broch, Molenweg 14 1693 ET Wervershoof. Tel. 583111

Hieronder valt o.a.:

Parochieel charitatieve instelling (PCI)
Missionaire werkgroep
– Adventsactie
– Vastenactie
– Wereldwinkel
– 40 MM
– Werkgroep Stichting Auxilia-Brasili-ja
– Vluchtelingenwerk
– Zonnebloem
– Stille Omgang
– Ziekentriduüm

Parochieel charitatieve instelling (PCI)

Onverwacht kan er financiële nood zijn in een gezin, bij een alleenstaande, enz. ondanks sociale voorzieningen. De PCI kan in zo’n situatie hulp bieden.

Voorzitter:        mevr. A. C. M. van der Werf-Wildoër
Voorzitter:        Slotlaan 23, 1693 KV Wervershoof, tel. 583731

Missionaire werkgroep

Begeleiding van parochiële en kerkelijke acties: o.a. Vastenactie, Solidaridad (Adventstijd), Miva (Missie Verkeersmiddelen actie, Memisa (Medische Missie actie), 40 MM (wandelen voor de derde wereld), Pnksteraktie, Wereldmissiemaand (oktober), Wereldwinkel.

Vastenactie

In het dekenaat wordt in onderling overleg elk jaar een gezamenlijk Vastenactieproject gekozen.
Dit project krijgt in de parochies bekendheid, met de oproep om er aan mee te doen.
Kinderen krijgen via de basisschool spaardoosjes mee naar huis om ook mee te doen.

Contactadres: mevr. K. van der Gulik-Koomen
Contactadres: Visserspad 7, 1619 GB Andijk, tel. 583649.

Wereldwinkel

Met regelmaat is de wereldwinkel aanwezig in de kerk. Ook op de voorjaars- najaars- en kerstmarkt.

Contactadres: Mevrouw E. Schmidt-Broch    Molenweg 1693 ET Wervershoof. Tel. 583111

40 MM

Via Nu en Straks, Binding en affiches wordt informatie gegeven over de 40 MM. Het is een sponsortocht in de omgeving van Venhuizen, Hem, enz. De opbrengst is voor de missiewerkers uit Westfriesland en ook voor anderen. Datum: zaterdag na Hemelvaart.

Contactadres: mevr. A. Breg-Swart
Contactadres: Talud 28, 1693 KW Wervershoof, tel. 582598

Werkgroep Stichting Auxilia-Brasili-ja

Opgericht op 25 oktober 1986, de dag van de priesterwijding van Pastor Sjaak de Boer. Ondersteuning van projecten in de Derde Wereld.

Contactadres: dhr. C. Ooijevaar
Contactadres: Raiffeisenlaan 81, 1693 EP Wervershoof, tel. 582203
Contactadres: www.auxilia-brasili-ja.nl

Vluchtelingenwerk

Via de gemeente zijn er vrijwilligers die contact hebben opgebouwd met vluchtelingen die in Wervershoof wonen. Belangrijk als begeleiding, hulp, informatie, enz.

Contactadres: mevr. C. Koopman-Steltenpool
Contactadres: Dorpsstraat 214, 1693 AL Wervershoof, tel. 581489

Zonnebloem

Zorg voor zieken en eenzamen, o.a. door een bezoek aan deze mensen.

Secretaris:       dhr. N. Commandeur
Secretaris:       Bannestraat 21, 1693 EX Wervershoof, tel. 754754.
Secretaris:       e-mail: zonnebloemwervershoof-onderdijk@hotmail.com

Stille Omgang

Viering van een stille tocht in Amsterdam vanwege het Mirakel van Amsterdam (1345)
Tijd: halverwege de Veertigdagentijd. Voor vervoer wordt gezorgd.

Contactadres: mevr. M. de Vries-Pauw
Contactadres: Burg. Raatlaan 47c, 1693 EB Wervershoof, tel. 581891

Ziekentriduüm

Jaarlijkse driedaagse in de kerk van Wognum voor zieken, ouderen, enz.
Tijd: in de week na Pasen.
Ter plaatse wordt gezorgd voor het vervoer.

Contactadres: mevr. M. Haakman-Meester
Contactadres: Werenfridushof 21, 1693 KE Wervershoof, tel. 581252