Liturgie en Catechese


 

 

 

 


Taakveld Liturgie

Dit veld houdt zich bezig met alles wat onder liturgie valt: de koren en dirigenten, lectoren en lectrices, vieringen, verdeling van beurten enz.

Eerst verantwoordelijke vanuit de parochieraad: de heer B. Droog,
Talud 32, 1693 KW Wervershoof, Tel. 582426

Onder Liturgie vallen in de parochie een aantal groeperingen o.a.:

– Werkgroep Lectoren en Lectrices
– Werkgroep Avondwake
– Werkgroep Uitvaart onder leiding van een parochiaan
– Groep volwassen misdienaars bij uitvaarten

Dameskoor
– Herenkoor
– AOW Jongerenkoor
– Jeugd/kinderkoor ‘Weereenlied’

– Middenkoor
Werkgroep Gezinsvieringen
– Muziekvereniging “St. Caecilia” (fanfare)
– Kostergroep
– Het orgel

Kerktijden

In het weekend is er EEN VIERING  in de kerk:
Elke zondag om 9.30.

Om de week is er om 18.30 een viering in verzorgingshuis Sint Jozef.

Op de eerste zondag van de maand is er na afloop van de viering van 9.30 uur in ‘De Inzet’ gelegenheid om een kop koffie te gebruiken

Werkgroep Lectoren en Lectrices

Contactpersoon: Dhr. Ben Droog
Talud 32, 1693 KW Wervershoof, Tel. 582426

Werkgroep Avondwake

Contactpersoon: Dhr. Ben Droog,
Talud 32, 1693 KW Wervershoof, Tel. 582426

Werkgroep Uitvaart onder leiding van een parochiaan

Contactpersoon: Dhr. Ben Droog
Talud 32, 1693 KW Wervershoof, Tel. 582426

Groep volwassen misdienaars bij uitvaarten

Contactpersoon: mevr. J. Brandsen-Koomen
Dorpsstraat 130, 1693 AJ Wervershoof, tel. 581703

Dameskoor

Voorzitster: mevr. M. de Vries-Pouw
Contactadres: Burg. Raatlaan 47c, 1693 EB Wervershoof, tel. 581891

Repetitie: woensdag 19.00 uur – 20.30 uur in Basisschool “De Dijkwerkers”.

Herenkoor

Voorzitter: dhr. A. M. Swart
Contactadres: Van Maaselandstraat 8, 1693 KM Wervershoof, tel. 582876

Repetitie:    vrijdag 19.30 uur – 21.00 uur in Basisschool “De Dijkwerkers”.

AOW Jongerenkoor

Voorzitter: Nina Kuin
Contact: 06-34442886   bestuur@aowjongerenkoor.nl

Repetitie: vrijdag 20.00 uur – 22.00 uur in “De Inzet” in de pastorie.

Het AOW Jongerenkoor verzorgt thematische vieringen in de Regio.

Jeugd/kinderkoor ‘Weereenlied’

Dirigente: mevr. M. Verdonschot
Contactadres: Simon Koopmanstraat 112, 1693 BJ Wervershoof

Repetitie: maandag 19.00 uur – 19.45 uur in “De Inzet” in de pastorie.

Middenkoor

Het Middenkoor verzorgt het gezang in de diensten waarop de andere koren niet zijn ingeroosterd.
Dit koor is voortgekomen uit het vroegere Regiokoor en repeteert minimaal eenmaal per maand op donderdagavond in ‘De Inzet’.

Werkgroep Gezinsvieringen

Deze groep bereidt Liturgievieringen voor die speciaal zijn toegespitst op de gezinnen met jonge kinderen. Rondom een thema worden teksten gebeden en liederen gezocht.

Een aantal kinderen is actief bij de dienst betrokken en het geheel wordt door het Jeugd/Kinderkoor “Weereenlied” opgeluisterd.

Contactpersoon: mevr. Th. Spigt-Meester
Contactadres: Kromme Leekstraat 14, 1693 BX Wervershoof, tel. 518546

Muziekvereniging “St. Caecilia” (fanfare)

Ook de Fanfare zorgt een paar keer per jaar voor de muzikale omlijsting tijdens de liturgieviering.

Voorzitter: dhr. R.S.J. Koomen
Contactadres: Matjador 4, 1693 MB Wervershoof, tel. 583056

Kostersgroep

Deze wordt gevormd door een groep van zes heren, met een onderlinge taakverdeling.
Te weten; Leo Boos, Piet Brandsen, Kees Bakker, Ton de Hoogt, Simon Ruiter en Siemen Ruiter.
Ook de bijzondere vieringen en tal van bijkomende taken worden door hen vervuld.

Contactpersoon: dhr. P.  Brandsen

Dorpsstraat 130, 1693 AJ Wervershoof, tel. 581703

De zorg voor liturgische kleding, enz. mevr. J. Brandsen- Koomen.