Onderhoud tuin en kerkhofzaken, kerkwerken

Dit veld is samen met het taakveld Onderhoud verantwoordelijk voor de organisatie en verzorging kerkhoven/urnentuin en tuinonderhoud i.o.m. de grafdelver en de tuinmannen.

Eerst verantwoordelijke vanuit de parochieraad: Dhr K. Botman
S.Koopmanstraat 156, 1693BK Wervershoof. Tel. 751555

Tuin-onderhoud

Een tiental heren verricht de nodige werkzaamheden in de voor- en achtertuin van de pastorie, en op en rond de kerkhoven. Hun zorg gaat ook uit naar het kweken van snijbloemen voor de versiering in de kerk.

Contactadres:  dhr. A. Haakman,
                        S. Koopmanstraat 64, 1693 BH Wervershoof, tel. 582000.

Versiergroep

boeket
Er heeft zich een drietal groepen gevormd, elk bestaande uit vier vrijwilligsters.
Ze zorgen bij toerbeurt voor de versiering van altaar en kerk.
Zowel voor de weekenden als voor bijzondere vieringen.
 
Contactadres: 
mevr. B. Nugter-Korver,
Burg. Raatlaan 17, 1693 EB Wervershoof, tel. 581390.

 

Kerkwerken

Om de vier weken houden verschillende groepen de kerk schoon.

Contactadres: 
mevr. A. Breg-Swart,
                      Talud 28, 1693 KW Wervershoof, tel. 582598.