Onderhoud gebouwen

Het veld onderhoud omvat het beheer en onderhoud van kerkgebouw en pastorie.

Eerst verantwoordelijke vanuit de parochieraad:

dhr. M.J. Dudink
Kaagweg 92, 1693 GE Wervershoof Te. 06-21953504

In 1985 is het kerkgebouw uitwendig geheel gerestaureerd en in 1989 inwendig gerestaureerd.
Dit alles wil niet zeggen dat we er nu “vanaf” zijn.
Intensief onderhoud blijft vooral voor dit soort gebouwen dringend noodzakelijk.
Ons kerkgebouw, daterend uit 1875, is een beschermd monument.
(Wat m.i.v. 1 januari 1996 ook voor onze pastorie geldt.)

Voor regelmatige inspectie, vooral van de hogere daken en goten en de toren, hebben we ons verzekerd van de hulp van “Monumentenwacht”.
Deze monumentenwacht inspecteert 1 x per 1½ jaar het gehele kerkgebouw in- en uitwendig, van laag tot zeer hoog, en voert kleine reparaties direct uit.
Over deze inspecties wordt rapport uitgebracht, waarna het parochiebestuur passende maatregelen kan nemen.

Wij zijn als parochiegemeenschap met z’n allen verantwoordelijk voor deze zaken.
Laten we daaraan denken bij de kerk collecte en vooral in het bijzonder met de Actie “Kerk-Balans”, jaarlijks te houden in januari.