Raad van Kerken

Voorzitter: ?

De Raad van Kerken bestaat uit afgevaardigden van de Ned. Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk en de RK Kerk uit de regio Andijk, Onderdijk, Zwaagdijk-Oost en Wervershoof.

De Raad van Kerken verzorgt interkerkelijke diensten, zoals een Kerstzangdienst, een dienst in de Bidweek voor de Eenheid (in januarie) en incidenteel interkerkelijke avonden waarvoor een spreker wordt uitgenodigd.

Contactadres: mevr. E. Bakker-Morsch
Contactadres: Floralaan 2c, 1693 GM, tel. 584256