HIER EEN OVERZICHT VAN HET INTERIEUR VAN
DE SINT WERENFRIDUSKERK

Gezicht vanaf het altaar

Gezicht vanaf het altaar

interieur-2

interieur-3

Rechter zijbeuk

Rechter zijbeuk

Linker zijbeuk

Linker zijbeuk

Overzicht naar het altaar

Overzicht naar het altaar

2016-06-11 18.16.11

2016-06-11 18.17.22

2016-06-11 18.17.102016-06-11 18.16.572016-06-11 18.15.182016-06-11 18.15.11

Glas-in-lood-ramen rondom altaar

Kruis altaar

Kruis altaar

Het altaar

Het altaar

Engel bij Tabernakel

Engel bij Tabernakel

Tabernakel met engel

Tabernakel met engel

Tabernakel

Tabernakel

Preekstoel

Preekstoel

Preekstoel

Preekstoel

Preekstoel

Preekstoel

preekstoel-4

Preekstoel

AFBEELDINGEN OP EN ROND PREEKSTOEL

Naamgeving Johannes de Doper door zijn ouders

 

 

 

 

 

 

Jezus wordt door hem aangewezen als “Lam Gods”

 

 

 

 

 

 

 

Johannes beschuldigt Herodes en Herodias van echtbreuk

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes’ afgeslagen hoofd op de schotel

 

 

Engelen bij trap

 

 

 

 

 

 

Maria altaar

Maria altaar

Mariabeeld

Mariabeeld

Heilige Antonius

Sint Antonius

Doopkapel

Doopkapel

Oude doopkapel met doopvont en gedachteniskruisjes

Oude doopkapel met doopvont en gedachteniskruisjes

Engel bij doopkapel

Engel bij doopkapel

Heilige Theresia

Heilige Theresia

Orgel op het koor

Orgel op het koor

orgel-2

Sint Bonefatius

Sint Bonefatius

Sint Willibrordus

Sint Willibrordus

Maria-van-altijd-durende-bijstand

Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand

Sint Werenfridus

Sint Werenfridus

En hieronder volgen de 14 staties die langs beide muren van onze kerk hangen te beginnen bij het Maria-altaar en eindigend bij het Tabernakel.

De eerste statie: Jezus wordt veroordeeld

De tweede statie: Het kruis opnemen

De derde statie: De eerste val

De vierde statie: Ontmoeting met de moeder

De vijfde statie: Simon helpt het kruis dragen

De zesde statie: De zweetdoek van Veronica

De zevende statie: Jezus valt ten tweede male

De achtste statie: Jezus troost de wenende vrouwen

De negende statie: Jezus valt voor de derde keer

De tiende statie: Jezus wordt van zijn kleren beroofd

De elfde statie: Jezus wordt aan het kruis genageld

De twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis

De dertiende statie: Jezus wordt van het kruis afgehaald

De veertiende statie: Jezus wordt in het graf gelegd.

Terug naar boven