Eerste Communie

De werkgroep Eerste Communie

nieuws eerste communie

Deze bestaat uit zeven personen, die zich inzetten om te komen tot een goede voorbereiding en een feestelijke viering van de Eerste Communie van de kinderen. Er wordt een ouderavond georganiseerd waarop aan de ouders informatie wordt gegeven. Bovendien worden de ouders geholpen om zelf thuis hun kind voor te bereiden aan de hand van een projectboek met vele handreikingen.

Daarnaast komen de kinderen vijf keer met gastouders in de Inzet samen om gezamenlijk in het projectboek te werken.

Tijdens het eerste communieproject zijn er ook nog diverse uitstapjes die helemaal aansluiten bij de thema’s uit het projectboek.
Leeftijd: groep 4.


Nieuws van de Eerste Communiewerkgroep

Hallo, ouders/verzorgers
van de kinderen van groep 3 en 4

Na een jaar in rust pakken we dit jaar de voorbereidingen voor Eerste Heilige Communie weer op.
Vorig jaar rond deze tijd heeft u van ons een brief gehad met de vraag of u uw kind Eerste Heilige Communie willen laten doen. We hebben toen al heel wat aanmeldingen gehad, deze ouders zullen wij binnenkort rechtstreeks benaderen.
Om iedereen de gelegenheid te geven om zijn/haar kind aan te melden, voor dit waardevolle project, deze brief.
Mocht u uw kind vorig jaar niet hebben aangemeld, kunt u een mail sturen voor 20 november naar ecwerenfridus@hotmail.com
Graag onder vermelding van de naam van uw kind, de school en de groep waarin uw kind zit.
Daarna zullen wij contact opnemen met u als ouder. In Januari zullen wij dan een informatieavond geven voor alle ouders, daar krijgt u alle informatie over dit project.

Hartelijk groet,


Maaike Botman, Dorien van Diepen, Paulien Langeveld en Roselijne Verdonschot


emailadres:
    ecwerenfridus@gmail.com.