Eerste Communie

De werkgroep Eerste Communie

nieuws eerste communie

Deze bestaat uit zeven personen, die zich inzetten om te komen tot een goede voorbereiding en een feestelijke viering van de Eerste Communie van de kinderen. Er wordt een ouderavond georganiseerd waarop aan de ouders informatie wordt gegeven. Bovendien worden de ouders geholpen om zelf thuis hun kind voor te bereiden aan de hand van een projectboek met vele handreikingen.

Daarnaast komen de kinderen vijf keer met gastouders in de Inzet samen om gezamenlijk in het projectboek te werken.

Tijdens het eerste communieproject zijn er ook nog diverse uitstapjes die helemaal aansluiten bij de thema’s uit het projectboek.
Leeftijd: groep 4.


Nieuws van de Eerste Communiewerkgroep

Beste ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 4.

Na een tijd van stilte en onderbreking ivm de covid-regels zijn we als werkgroep weer van start gegaan voor de Eerste Heilige Communie.

Om iedereen de gelegenheid te geven om zijn/haar kind aan te melden voor dit project, ontvangt u deze brief.

De Eerste Heilige Communie doen kinderen over het algemeen in groep 4. Doordat we de Eerste Heilige Communie eerder dit jaar helaas niet door konden laten gaan zal het deze keer een combinatie worden van de groepen 4 – 5 – 6.

Mocht u uw kind aan willen melden, kunt u een mail sturen voor 8 oktober naar ecwerenfridus@hotmail.com

Graag onder vermelding van de naam van uw kind, de school en de groep waarin uw kind zit.

Daarna zullen wij contact opnemen met u als ouder. In Januari geven wij dan een informatieavond voor alle ouders, daar krijgt u alle informatie over dit project. Ook als u het nog niet zeker weet of uw kind zal deelnemen aan de Eerste Communie dan horen we dat graag.

Graag een reactie voor 1 oktober naar ecwerenfridus@hotmail.com.

Tevens zijn we nog op zoek naar ouders die het leuk vinden om ons te komen helpen.

Hartelijk groet,

Maaike Botman, Dorien van Diepen, Paulien Langeveld en Roselijne Verdonschot

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Werkgroep eerste Heilige Communie


emailadres:
    ecwerenfridus@gmail.com.