JeePee

De werkgroep Jongerenpastoraat (JeePee):

JeePeeDe jongelui die de basisschool hebben verlaten kunnen door JeePee het contact met elkaar levendig houden. Vroegere klasgenoten zitten bij elkaar in een groep van JeePee, die wordt aangeduid met het startjaar van de groep, bijv. JeePee 2009.

De leiding van JeePee, inmiddels bestaande uit ruim 40 personen, stelt de programma’s samen voor zo’n 200 jongeren.
Bij JeePee Plus (16 jaar en ouder) zijn jongelui ingedeeld bij de leiding!
Ook bij de nieuw gestarte JeePee-groep maken enkele jongeren deel uit van die organisatie.
Aan het begin van een bijeenkomst kunnen de jongelui eerst bijpraten. In het eigenlijke programma worden onderwerpen aan de orde gesteld, die de hedendaagse jeugd interesseren en bovendien bijdragen tot hun verdere vorming en groei naar volwassenheid. De bijeenkomsten hebben een speels (gezellig) karakter. Per seizoen komt men per groep acht avonden bij elkaar. Bij JeePee Plus is de jaarlijkse afsluiting een ‘lang-weekend-weg’.

Het bestuur van JeePee Wervershoof

Voorzitter:

Nikita Mol
Neuvel 4, 1693 BP Wervershoof

Secretariaat:

Sharon Boos-Broersen
Dr. Pinxterplantsoen 19, 1693 EV Wervershoof

Penningmeester:

Marc Groot
Dorpsstraat 162, 1693 AK Wervershoof

Alle bestuursleden zijn via onderstaand e-mailadres bereikbaar: