Vormen

De werkgroep Vormen:

vormenDeze bestaat uit ongeveer 10 personen.
De ouders van de vormelingen worden zo goed mogelijk bijgestaan om hun kind te begeleiden.
Ouderavonden en avonden voor ouders en vormelingen tezamen worden gehouden om gezamenlijk de doelen van het Vormsel en het vormen van de opgroeiende jeugd nader te ontdekken en te bespreken. Bovendien gaan de a.s. vormelingen in kleine groepjes naar ‘gastouders’.
Op deze avonden worden thema’s aan de orde gesteld, die een vormende strekking hebben. Ook bij de voorbereiding van het Vormsel wordt met een ‘projectboek’ gewerkt. Leeftijd: groep 8.

Contactadres: dhr. C. van Velzen,
Contactadres: Nijverheidsweg 10, 1693 AM Wervershoof,
Contactadres: tel. 0228581409

Nieuws van de werkgroep Vormen

De eerste vergadering van de vormselgroep is geweest.
Het thema is bekend en wij gaan er voor.
Margreet heeft op De Werenfridus een bezoek gebracht aan groep 8 en Linda op De Schelp.
Klassikaal hebben we de dvd bekeken over wat het vormen inhoudt en aan de hand daarvan konden er vragen worden gesteld.
In de eerste week van oktober hebben alle ouders van groep 8-ers een brief ontvangen via de mail/Parro om hun zoon of dochter aan te kunnen melden voor het vormsel.
Het officiële opgavenformulier is reeds naar de ouders gemaild.
Wij zien de ouders graag op de eerste ouderavond op 10 december om 19.30 uur in de Werenfridusschool.
De koffie en thee staat voor jullie klaar!
Het vormsel gaat volgend jaar op 28 maart 2020 om 18.00 uur plaatsvinden.
Mocht er nog iemand zijn die zich wil aanmelden of voor eventuele vragen; wij zijn bereikbaar via ons e-mailadres:
werkgroepvormen@gmail.com

Met vriendelijke groet,
De vormselgroep