Vormen

De werkgroep Vormen:

vormenDeze bestaat uit 6 personen.
De ouders van de vormelingen worden zo goed mogelijk bijgestaan om hun kind te begeleiden.
Ouderavonden en avonden voor ouders en vormelingen tezamen worden gehouden om gezamenlijk de doelen van het Vormsel en het vormen van de opgroeiende jeugd nader te ontdekken en te bespreken. Bovendien gaan de a.s. vormelingen in kleine groepjes naar ‘gastouders’.
Op deze avonden worden thema’s aan de orde gesteld, die een vormende strekking hebben. Ook bij de voorbereiding van het Vormsel wordt met een ‘projectboek’ gewerkt. Leeftijd: groep 8.

Contactadres: dhr. C. van Velzen,
Contactadres: De Gouw 32 1693 DC Wervershoof,
Contactadres: tel. 0228-584929

Nieuws van de werkgroep Vormen

Vanwege het corona virus is de Vormseldatum uitgesteld naar een nader te bepalen datum. De huidige beperkingen staan een goede voorbereiding op het sacrament van het Vormsel in de weg.

Wij wachten op betere tijden

Mocht er nog iemand zijn die zich wil aanmelden of voor eventuele vragen; wij zijn bereikbaar via ons e-mailadres:
werkgroepvormen@gmail.com

Met vriendelijke groet,
De vormselgroep