Vormen

De werkgroep Vormen:

vormenDeze bestaat uit ongeveer 10 personen.
De ouders van de vormelingen worden zo goed mogelijk bijgestaan om hun kind te begeleiden.
Ouderavonden en avonden voor ouders en vormelingen tezamen worden gehouden om gezamenlijk de doelen van het Vormsel en het vormen van de opgroeiende jeugd nader te ontdekken en te bespreken. Bovendien gaan de a.s. vormelingen in kleine groepjes naar ‘gastouders’.
Op deze avonden worden thema’s aan de orde gesteld, die een vormende strekking hebben. Ook bij de voorbereiding van het Vormsel wordt met een ‘projectboek’ gewerkt. Leeftijd: groep 8.

Contactadres: dhr. C. van Velzen,
Contactadres: Nijverheidsweg 10, 1693 AM Wervershoof,
Contactadres: tel. 0228581409

 

Nieuws van de werkgroep Vormen

Even een berichtje van de vormselgroep.
Alle voorbereidingen naar het vormsel toe zijn druk gaande. De vormelingen hebben de gastouderavonden ondertussen afgerond.
Wij kregen hele positieve reacties.
16 Januari hebben we vier kunstenaars verwelkomd in De Schelp die met de kinderen creatief aan de slag gingen.
Ze mochten een mooie kaart knippen bij Agatha Breg en een bloemetje op de doopkaars maken bij Marèse Ruijter.
Wij bedanken Klaas Schouten voor de tulpen die hiervoor zijn gebruikt.
Zoals alle jaren was Bets de Vries ook aanwezig om met de kinderen een vogeltje van klei te maken en te vertellen over haar werk. Als laatste had Jacqueline Weel iets geweldigs omtrent het thema “ieder zijn eigen vorm, maar wij willen het samen doen”. Dit wordt tevens het aandenken aan het vormsel.
Alle kunstenaars gingen met een bloemetje naar huis, nogmaals bedankt. Zonder jullie immers geen kunstenaarsavond.
Op naar de laatste loodjes! De ganzenbordavond staat nog op de planning en uiteraard het oefenen.
Op naar 30 maart, om 18.00 uur is de viering.
Wij hebben er in ieder geval zin in.

Werkgroep Vormsel