Vormen

De werkgroep Vormen:

vormenDeze bestaat uit ongeveer 10 personen.
De ouders van de vormelingen worden zo goed mogelijk bijgestaan om hun kind te begeleiden.
Ouderavonden en avonden voor ouders en vormelingen tezamen worden gehouden om gezamenlijk de doelen van het Vormsel en het vormen van de opgroeiende jeugd nader te ontdekken en te bespreken. Bovendien gaan de a.s. vormelingen in kleine groepjes naar ‘gastouders’.
Op deze avonden worden thema’s aan de orde gesteld, die een vormende strekking hebben. Ook bij de voorbereiding van het Vormsel wordt met een ‘projectboek’ gewerkt. Leeftijd: groep 8.

Contactadres: dhr. C. van Velzen,
Contactadres: Nijverheidsweg 10, 1693 AM Wervershoof,
Contactadres: tel. 0228581409

Nieuws van de werkgroep Vormen