Liturgisch Rooster

liturgische agendaIn het weekend is er één viering in de kerk:

Op zondag om 10.00 uur
en een keer in de maand dan is op de zaterdagavond
een viering om 19.00 uur.

Op zondag is er om 11.30 uur Doopgelegenheid, na afspraak.

Opmerking:

In de kerk één weekendviering.

kop en schotelOp de eerste zondag van de maand is er tot nader bericht geen koffiedrinken na afloop van de viering van 10.00 uur in ‘de Inzet’


Avondwake en Uitvaart/Crematie


Liturgierooster tot en met
30 september 2020
.

Zoals u heeft kunnen vernemen is de beperking van maximaal 30 kerkbezoekers per viering met ingang van 1 juli opgeheven. Helaas, zou ik bijna zeggen, hebben we moeten constateren dat dit niet tot problemen heeft geleid. Zondag 5 juli zal er weer, voor het eerst na tijden, een eucharistieviering worden gehouden waarin ook communie wordt uitgereikt. In verband met corona is hier een hoestscherm voor ontworpen, met dank aan koster Leo. De hostie zal vanachter het scherm worden uitgereikt met een speciaal daarvoor ontworpen pincet. Inmiddels is ook het aantal beschikbare plaatsen in de kerk uitgebreid, rekening houdend met de 1,5 meter afstand. We hopen van harte dat die uitbreiding zal worden benut. Vanuit het bisdom wordt op dit moment nagedacht over het evt. inzetten van koren. Vooralsnog is daarover nog niets bekend, behalve dat samenzang nog wel even op zich zal laten wachten. Komende zondag zal onze dirigent Jan van der Leek als cantor en organist de eucharistieviering muzikaal ondersteunen met liederen en orgelspel. U bent allen weer van harte welkom. Graag tot ziens!
Parochieraad

5 juli

Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering door pastor G. Koning met muzikale                                                      ondersteuning van dirigent Jan van der Leek.

10/11/12 juli

Vrijdag 18.30: Woord- en gebedsviering in verzorgingshuis St. Jozef door                                                 diaken Juan Andrés Correa.
Zondag 10.00: Woord- en gebedsviering door diaken Juan Andrés Correa.

17/18/19 juli

Vrijdag 18.30: Woord- en gebedsviering in verzorgingshuis St. Jozef door                                                 diaken Juan Andrés Correa, Ben Droog en Esther                                                                 Sjerps-Breg.
Géén viering in de kerk dit weekend !

24/25/26 juli

Vrijdag 18.30: Woord- en gebedsdienst in verzorgingshuis St. Jozef door                                                   pastor A. Dekker.
Zondag 10.00: Eucharistieviering door pastoor J. van Dril.

31 juli/1/2 augustus

Vrijdag 18.30: Woord- en gebedsdienst in verzorgingshuis St. Jozef door                                                   diaken Juan Andrés Correa.
Zondag 10.00: Eucharistieviering door pastor G. Koning.

7/8/9 augustus

Vrijdag 18.30: Woord- en gebedsviering in verzorgingshuis St. Jozef door                                                 Rina Schouten-Jong en Ben Droog.
Zondag 10.00: Woord- en gebedsviering door diaken Juan Andrés Correa.

14/15/16 augustus | Kermis Wervershoof

Vrijdag 18.30: Eucharistieviering in verzorgingshuis St. Jozef door pastoor                                               J. van Dril.
Zondag 10.00: Woord- en gebedsviering door Ben Droog en Elly Schmidt-                                                Broch.

21/22/23 augustus

Vrijdag 18.30: Woord- en gebedsviering in verzorgingshuis  St, Jozef door                                                 diaken Juan Andrés Correa (ovb).
Zaterdag 19.00: Eucharistieviering door pastoor J. van Dril.

28/29/30 augustus

Vrijdag 18.30: Woord- en gebedsviering in verzorgingshuis St, Jozef door                                                 Juan Andrés Correa.
Zondag 10.00: Eucharistieviering door pastor G. Koning.

In beide vieringen is de collecte ten bate van de MIVA.

4/5/6 september

Vrijdag 18.30: Woord- en communiedienst in verzorgingshuis St. Jozef                                                     door Moniek van Velzen-Neuvel en Esther Sjerps-                                                               Breg.
Zondag 10.00: Woord- en communiedienst door Moniek van Velzen-                                                         Neuvel en Esther Sjerps-Breg.

11/12/13 september

Vrijdag 18.30: Eucharistieviering in verzorgingshuis St. Jozef door pastoor                                               J. van Dril.
Zondag 10.00: Eucharistieviering door pastoor Suidgeest.

18/19/20 september

Vrijdag 18.30: Woord- en communieviering in verzorgingshuis St. Jozef                                                     door pastor A. Dekker.
Zaterdag 19.00: Eucharistieviering door pastoor J. van Dril.

25/26/27 september

Vrijdag 18.30: Woord- en communieviering in verzorgingshuis St. Jozef                                                     door Rina Schouten-Jong en Ben Droog.
Zondag 10.00: Eerste Eucharistieviering van Juan Andrés Correa.