Liturgisch Rooster

liturgische agendaIn het weekend is er één viering in de kerk:

Op zondag om 10.00 uur
en een keer in de maand dan is op de zaterdagavond
een viering om 19.00 uur.

Op zondag is er om 11.30 uur Doopgelegenheid, na afspraak.

Opmerking:

kop en schotelOp de eerste zondag van de maand is er tot nader bericht geen koffiedrinken na afloop van de viering van 10.00 uur in ‘De Inzet’.

In verband met renovatiewerkzaamheden in verzorgingshuis Sint Jozef zullen daar tot begin december geen vieringen plaatsvinden.

In verband met de strengere coronamaatregelen zullen er voorlopig geen vieringen zijn op de woensdag om 10.00 in “De Inzet”.

 


Avondwake en Uitvaart/Crematie


Liturgierooster tot en met
10 januari 2021

Dag van Allerzielen

Beste mensen,

Maandag 2 november is het Allerzielen, voor velen een bijzondere dag, vooral voor hen die de herinnering bewaren aan het overlijden van een dierbaar iemand, kort of langer geleden gestorven.

Normaal gesproken is er dan een Allerzielenviering in de kerk. In verband met de onlangs afgekondigde coronamaatregelen vanuit de overheid hebben we besloten af te zien van een viering. Toch willen wij u de mogelijkheid bieden een bezoek te brengen aan de kerk om in een bijzondere sfeer stil te staan bij het overlijden van hem/haar die u zo lief was. Wij willen dit doen in de vorm van een inloop. Vóór in de kerk zullen de gedachteniskruisjes van degenen die het afgelopen jaar zijn overleden een plaats krijgen bij het altaar, met passende versiering, de brandende Paaskaars en het boek waarin de namen staan geschreven.

Tijdens de inloop zal stemmige muziek worden gedraaid en zullen de namen van de overledenen zichtbaar worden gemaakt m.b.v. een beamer en een scherm. Ook zullen deze avond de namen worden vermeld van degenen voor wie een misintentie is aangevraagd. Voor een bezinningsmoment kunt u gedurende ca. 10 minuten plaatsnemen in de banken.
Bij de uitgang van de kerk krijgt u op deze Allerzielendag een gedachtenisplaatje mee met daarop de namen van alle overledenen in het afgelopen jaar, voorzien van een toepasselijke gedachte. Ook krijgt u van ons een graflicht mee (één per familie), welke u kunt plaatsen bij het graf op het kerkhof. Het kerkhof zal deze avond verlicht zijn. Het graflicht kan natuurlijk ook overdag op een van de volgende dagen bij het graf worden neergezet of eventueel thuis bij een foto een plaats krijgen, dit naar eigen keuze.
Het tijdstip waarop u naar de kerk komt bepaalt u dus zelf. We hopen op een natuurlijke spreiding, zodat het maximum aantal van 30 personen niet overschreden wordt.

Een andere opzet dan andere jaren, maar we zijn ervan overtuigd dat ook deze vorm van Allerzielen vieren u troost kan bieden. Met elkaar staan we stil bij het overlijden van degenen van wie wij afscheid hebben moeten nemen. U bent van harte welkom in onze kerk.

Wanneer: Maandag 2 november
Tijd : Tussen 19.00 u en 20.30 u

Wij hopen u te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet
Parochieraad en Avondwakegroep St. Werenfridus

P.S. Als u ervoor kiest de grafkaars een plaats op het kerkhof te geven raden wij u aan zelf een aansteker of i.d. mee te nemen.

Het bisdom volgt het advies van het RIVM om het aantal aanwezigen tijdens een kerkviering te beperken tot maximaal 30 personen, excl. bedienaren en evt. cantors. Ook geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan. Tot zover ons bericht dat deze keer geheel in het teken staat van corona.

Parochieraad

24/25 oktober

Zondag 10.00: Woord- en communieviering door Ben Droog en Esther Sjerps-Breg.
             19.00: Rozenkranslof door Juan Andrés Correa mmv. het                                                               ‘gelegenheidskoor’ dat (Maria) liederen zal zingen.

In oktober is het wereldmissiemaand waarin MISSIO Pauselijke Missiewerken aandacht vraagt voor de jonge kerken in de derde wereld. Op Missiezondag 25 oktober houden wij een collecte voor MISSIO. De collecte is bestemd voor de opleiding van priesters en vrijwilligers, hulp aan kinderen in nood en parochieopbouw. Uw bijdrage hieraan is van harte welkom.

30/31 oktober | 1 november-Allerheiligen / 2 november-Allerzielen

Zondag 10.00: Eucharistieviering door pastoor Maciej Gradski (Regio Zwaag/Hoorn).
Maandag  19.00-20.30:  Inloop Allerzielen door Avondwakegroep Wervershoof.

7/8 november

Zondag 10.00: Woord-en en communieviering door pastor A. Dekker.

14/15 november

Zondag 10.00: Woord- en communieviering door Moniek van Velzen-Neuvel en Elly                                  Schmidt-Broch.

21/22 november | Christus Koning | Diaconaal weekend 

Zaterdag 19.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa. Anja de Graaf                                                  vertelt over haar bezoek in Oeganda aan de Stichting  “Bake for life”. Ook                              Marleen Pater van de stichting is aanwezig.

28/29 november | 1ste zondag van de Advent

Zondag 10.00: Eucharistieviering door pastor J. Suidgeest.

5/6 december | 2de zondag van de advent

Zondag 10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa.

11/12/13 december | 3de zondag van de advent

Vrijdag 18.30: Eucharistieviering in verzorgingshuis Sint Jozef door pastoor J. van Dril.
Zondag 10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa.

18/19/20 december | 4de zondag van de advent  ->  Boeteviering

Vrijdag 18.30: woord- en communieviering in verzorgingshuis Sint Jozef                                                  door Esther Sjerps-Breg en Rina Schouten-Jong.
Zondag 10.00: Woord- en communieviering door Esther Sjerps-Breg en Rina Schouten-                            Jong.

24/25/27/28 december | Kerst

Donderdag 19.00: Woord- en communieviering door groep Wervershoof  m.m.v                                             kinderkoor “Weerenlied”.
                  21.30: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa.
Vrijdag 10.00: Woord- en communieviering door groep Wervershoof.
Zaterdag 10.30: Eucharistieviering in verzorgingshuis Sint Jozef door Juan Andrés Correa.
Zondag 10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa.

31 december/1/3 januari | Oud en Nieuw

Donderdag 19.00: Eucharistieviering door Sjaak de Boer.
Zondag 10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés Correa.

8/9/10 januari | Nieuwjaarsreceptie

Vrijdag 18.30: Eucharistieviering in verzorgingshuis Sint Jozef door Juan Andrés.
Zondag 10.00: Eucharistieviering door Juan Andrés.