Overlijden

Gelieve bij overlijden voor de algehele verzorging contact op te nemen met:

BEGRAFENISVERENIGING “ST. BARBARA”:
te Wervershoof

06-50963029
website: Begrafenisvereniging St. Barbara Wervershoof

Uitvaartverzorgsters:
mevr. E. Zuijderwijk-Pennekamp
e-mail: Uitvaartverzorgster Erika Zuiderwijk

mevr. L. Witjes
e-mail: Uitvaartverzorgster Linda Witjes

Secretaresse:                                                                                                                                                                  Mevr. A. Schoorl                                                                                                                                                          Dorpsstraat 105 1693AD Wervershoof, tel. 0228-582400

Kerkhofbeheerder:
Gerard Koopman
Talud 13, 1693 KW Wervershoof, tel. 06-22783456

WERKGROEP AVONDWAKE:
Contactadres:  Ben Droog
Talud 32, 1693 KW Wervershoof, tel. 0228-582426

Kerkhof

Kerkhofcommissie
De commissie is opgericht in 2003 om zaken die aan de orde komen bij een overlijden en begrafenis en het kerkhofbeheer beter op elkaar te kunnen afstemmen. De volgende personen hebben zitting in de kerkhofcommissie:

PASTOR:

heeft contacten met de uitvaartverzorger, de familie van de overledene en de zorg over de uitvaartdienst.
Adres:
Kapelaan Juan Andrés Correa  06-86462844  johnnandres@gmail.com
Dorpsstraat 71
1693 AC Wervershoof
tel: 0228581268
e-mail: parochiewerenfridus@quicknet.nl
 
PAROCHIEBESTUUR:
Kees Botman,  bestuurslid zit namens het parochiebestuur in de commissie. Hij koppelt plannen van de commissie terug naar het bestuur, dat uiteindelijk een beslissing moet nemen.
Adres:
S. Koopmanstraat 156,
1693 BK Wervershoof.  Tel. 751555 
 
KERKHOFBEHEERDER:
Gerard Koopman
Talud 13 1693KW Wervershoof, tel. 06-22783456
 
SECRETARIAAT:
Gerda Koomen verwerkt op het secretariaat de gegevens van overledenen en rechthebbenden in het kerkhofbestand en houdt de kerkhofmap met namen van overledenen en plaats van begraving actueel.
 
KERKHOFADMINISTRATIE:
Gerda Koomen verzendt de nota’s van de uitvaart en begrafenis aan de hand van het kerkhofbestand. Verder verzorgt zij de verlenging of afsluiting van de huurtermijn van de familiegraven en de beëindiging van de rechten van algemene graven.
Adres:
Olympus 19, 1693 DS Wervershoof, tel. 0228-582263
e-mail: g.koomen62@gmail.com, 
NL31 RABO 0368 9515 10 inzake kerkhof)
 
PENNINGMEESTER VAN DE PAROCHIE:
Martijn Bakker 
Voorstuk 35 1619 GN Andijk tel. 06-14315495

Twee maal per jaar of indien nodig komt de commissie bij elkaar om de verschillende zaken te bespreken.

De eerste grote klus van de commissie was de voorbereiding van de renovatie van het tweede kerkhof in 2007.
Alle rechthebbenden van de graven moesten bericht krijgen en dus gevonden worden.
Dat was niet eenvoudig omdat verhuizingen, in de looptijd van een grafrecht van 20 tot 30 jaar, meestal niet doorgegeven worden.
Vooral naar de rechthebbenden buiten Wervershoof  was het vaak een hele speurtocht.
Voor de herdenkingsdienst vooraf aan de ruiming van het algemene deel van het kerkhof was veel belangstelling en was heel indrukwekkend voor de nabestaanden.
In goed overleg met de firma Vreeker is de hele operatie zorgvuldig en goed uitgevoerd.