Kerkhofadministratie


Verzenden van de nota’s waar onder ook de zorg voor de verlenging van de huurtermijn van familiegraven en afsluiting algemene graven, wordt geregeld door:
dhr. en mevr. Th. en J. Bregman-Kraakman,
Slotlaan 8, 1693 KT, tel: 581376
(Banknr. 3689.51.510 inzake kerkhof)


TARIEVEN R.K. BEGRAAFPLAATS IN DE PAROCHIE
VAN DE H. WERENFRIDUS TE WERVER5HOOF.

De kerkhof commissie van de H. Werenfridusparochie te Wervershoof geeft u hierbij een overzicht van de TARIEVEN voor de R.K. Begraafplaats te Wervershoof.
Deze tarieven zijn vastgesteld en goedgekeurd door de Parochievergadering d.d. 11-02-2013.
Deze tarieven behoren bij het Reglement voor de r.k. begraafplaats en zijn van toepassing verklaard per 13 april 2015.

Het Parochiebestuur,        

Kapelaan P. Piets, voorzitter.

De heer J.J.P. Neefjes, penningmeester

Bijlage 2 Tarieven begraafplaats Wervershoof