Bijlage 2

TARIEVEN R.K. BEGRAAFPLAATS IN DE PAROCHIE
VAN DE H. WERENFRIDUS TE WERVERSHOOF

De kerkhof commissie van de H. Werenfridusparochie te Wervershoof geeft u hierbij een overzicht van de TARIEVEN voor de R.K. Begraafplaats te Wervershoof. Deze tarieven zijn vastgesteld en goedgekeurd door de Parochievergadering d.d. 01-07-2019. Deze tarieven behoren bij het Reglement voor de r.k. begraafplaats en zijn van toepassing verklaard per 1 juli 2019.

Het Parochiebestuur,

De heer M. Bakker, penningmeester

Bijlage 2    Tarieven per 01-02-2021

 

A. Familiegraf.

In een familiegraf kunnen twee overledenen worden begraven.

Tarief voor een familiegraf:

Huur voor een periode van 20 jaar
(met recht op verlenging)                                       (art. 40 b)             €   800,00
Werkzaamheden graf per 1-2-2021                        (art. 40 a)             €   575,00

Algemeen onderhoud begraafplaats
en overige kosten                                                    (art. 40 c en d)     €   500,00

Totaal:                                                                                                  € 1875,00

Als een tweede familielid in een bestaand familiegraf binnen 10 jaar wordt begraven, blijft het huidige grafrecht en onderhoud van kracht en zijn alleen de werkzaamheden graf verschuldigd.

Als de tweede begraving na 10 jaar plaatsvindt geldt het volgende tarief:

Aanvulling grafrechten en onderhoud tot 10 jaar na de begraving.

De huidige kosten per jaar:

grafhuur                                                                                            €     40,00

algemeen onderhoud en overige kosten:                                          €     25,00

Voorbeeld:
In 2008 is het eerste familielid in een nieuw familiegraf begraven.

De grafhuur – eindigend in het jaar 2028
(met recht op verlenging) – bedroeg in 2008:                                   €   750,00
met toevoeging van verdere kosten:                                                 €    650,00
Totaal:                                                                                                € 1400,00

In 2020 wordt een tweede familielid in het al bestaande familiegraf begraven. Sinds 2008 zijn er dus 12 jaar van de bestaande grafhuur verstreken.

Het tarief is in dit geval:

Grafhuur:                                                             2 x € 40,00           €    80,00

Werkzaamheden graf: per 1-2-2021                                                €   575,00

Algemeen onderhoud:                                      2 x € 25,00              €    50,00

Totaal:                                                                                             €   705,00

De grafhuur eindigt nu in het jaar 2030 met recht op verlenging voor

10 jaar.

B. Algemeen graf.

In een algemeen graf kunnen twee overledenen worden begraven ongeacht familierelatie.

Grafhuur per overledene voor een periode van 10 jaar,

zonder recht op verlenging                                     (art. 40 b):            €   200,00

Werkzaamheden graf per 1-2-2021                         (art. 40 a):           €   575,00

Algemeen onderhoud begraafplaats

en overige kosten                                                       (art. 40 c en d):   €  250,00

Totaal:                                                                                                €   1025,00

C. Kindergraf.

Grafhuur voor een periode van 10 jaar, met stilzwijgende verlenging
(art. 27). Voor grafrechten geen kosten verschuldigd.

D. Urnenveld

In een columbarium of keldertje kunnen 2 asbussen worden geplaatst.

E. Familie-Columbarium:

Huur voor 20 jaar, inclusief het plaatsen

van de asbus (2), (met recht op verlenging):                                         €   800,00

Algemeen onderhoud begraafplaats en overige kosten:                       €   500,00

Totaal:                                                                                                    € 1300,00

Huur per jaar, enz.:                                                                                 €   40,00

Algemeen onderhoud en overige kosten per jaar:                                 €   25,00

F. Columbarium Algemeen:

Er kunnen twee asbussen worden geplaatst, ongeacht familierelatie.

Huur voor 10 jaar, inclusief het plaatsen van Columbarium

en plaatsen van asbus, zonder recht op verlenging):                            €   400,00

Algemeen onderhoud begraafplaats en overige kosten:                       €   250,00

Totaal:                                                                                                    €   650,00

G. Strooiveld

Op het 2e kerkhof is een strooiveldje gerealiseerd. In overleg met de kerkhofbeheerder kan hier de as van de overledenen worden verstrooid. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Kerkhofbeheerder: de heer Gerard Koopman,
Talud 13, 1693 KW Wervershoof, tel: 0228-583314/06-22783456

e-mail: gerardkoopman53@gmail.com