Bijlage 2

TARIEVEN R.K. BEGRAAFPLAATS IN DE PAROCHIE
VAN DE H. WERENFRIDUS TE WERVERSHOOF

De kerkhof commissie van de H. Werenfridusparochie te Wervershoof geeft u hierbij een overzicht van de TARIEVEN voor de R.K. Begraafplaats te Wervershoof. Deze tarieven zijn vastgesteld en goedgekeurd door de Parochievergadering d.d. 01-07-2019. Deze tarieven behoren bij het Reglement voor de r.k. begraafplaats en zijn van toepassing verklaard per 1 juli 2019.

Het Parochiebestuur,

De heer J. J. P. Neefjes, penningmeester