Bijlage 2

TARIEVEN R.K. BEGRAAFPLAATS IN DE PAROCHIE
VAN DE H. WERENFRIDUS TE WERVERSHOOF

De kerkhof commissie van de H. Werenfridusparochie te Wervershoof geeft u hierbij een overzicht van de TARIEVEN voor de R.K. Begraafplaats te Wervershoof. Deze tarieven zijn vastgesteld en goedgekeurd door de Parochievergadering d.d. 11-02-2013. Deze tarieven behoren bij het Reglement voor de r.k. begraafplaats en zijn van toepassing verklaard per 13 april 2015.

Het Parochiebestuur,

Kapelaan P. Piets, voorzitter

De heer J. J. P. Neefjes, penningmeester

Bijlage 2 Tarieven begraafplaats Wervershoof