VI Asbussen

Bewaring van asbussen


Artikel 31
Asbussen kunnen op de begraafplaats bewaard worden door bijzetting:
a.   in een bestaand graf;
b.   in een eigen urnengraf dat deel uitmaakt van een gravenveld van urnen;
c.   op een bestaand graf in een urn, die hecht aan de ondergrond is verbonden;
d. in de urnenbewaarplaats van de begraafplaats;

Recht op het bewaren van een asbus


Artikel 32
De artikelen 9 t/m 17 zijn van overeenkomstige toepassing voor degenen die een recht willen vestigen op het bewaren van een asbus op de begraafplaats op een van de in artikel 31 genoemde plaatsen.

Ruiming van asbussen


Artikel 33
Ruiming door het bestuur van een asbus na het vervallen van het recht op bewaren van de asbus geschiedt door verstrooiing van de as op een strooiveld.