Welkom op de website van de Sint Werenfridusparochie Wervershoof

Parochie Sint Werenfriduskerk
Dorpsstraat 71, 1693AC Wervershoof
telefoon 0228 581268
email: parochiewerenfridus@quicknet.nl

Beste parochianen,

Net als bij u thuis worden onze parochies ook geconfronteerd met de hoge energiekosten voor het verwarmen van onze kerken.

Het parochiebestuur heeft daarom, samen met het pastoresteam, besloten om vanaf begin november op zondag nog maar op één plaats de eucharistie te gaan vieren. De eucharistieviering zal dan rouleren in de 5 kerken. Dus voorlopig iedere zondag in een andere kerk. Het tijdstip blijft 10.00 uur. Wij kunnen dan toch, tegen veel lagere kosten, een zondagse Eucharistieviering in een verwarmde en verlichte kerk blijven houden.

Zoals bekend, groeien we op korte termijn binnen onze regio toe naar één centrale kerk. De keuze voor deze centrale kerk is nog niet gemaakt. Maar nu we door de hoge energieprijzen worden gedwongen om actie te ondernemen kunnen we dit ook zien als een soort tussenstap in het proces van éénwording. U kunt alvast wennen aan het vieren van de Eucharistie in een andere omgeving, en met ook andere gezichten om u heen. Ook zult u merken dat er meer mensen dan anders de vieringen gaan bezoeken!
Een en ander geldt alleen voor de zondag; de eventuele vieringen op de weekdagen gaan gewoon door, zoals voorlopig ook de avondwaken en uitvaarten in de afzonderlijke kerken.

Uiteraard beseffen we dat deze stap voor een aantal mensen ongemak met zich meebrengt. U maakt zich misschien zorgen over hoe u in de kerk komt, vooral als u geen auto heeft. We willen u daarbij graag helpen. Mocht u geen vervoer hebben om naar de zondagsviering te kunnen gaan, neem dan contact op met het secretariaat in Medemblik. Dit is ’s morgens tussen tien en half twaalf telefonisch te bereiken op nummer 0227 541301. Even een mailtje sturen kan ook naar secretariaat@martinuskerkmedemblik.nl
Doe dit uiterlijk op de woensdag voor de betreffende zondagsmis. Wij gaan ons best doen om dan vervoer voor u regelen.

U zult begrijpen dat wij op zoek zijn naar mensen die bereid zijn om met de auto anderen op te halen voordat zij naar de mis gaan. Mocht u in de gelegenheid zijn om één of enkele kerkgangers met de auto van en naar de kerk te brengen, dan willen we ook aan u vragen zich te melden bij bovenstaande secretariaat. Wij kunnen er dan voor zorgen dat iedereen die naar de kerk wil, dit ook kan.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en voor uw zorg voor elkaar!

Met vriendelijke groet,
Parochiebestuur en pastoresteam

Werenfriduskerk-overzicht
Deze website geeft informatie over de Sint Werenfridusparochie van Wervershoof.

Onze parochie maakt deel uit van het Samenwerkingsverband parochies regio Wervershoof die bestaat uit de parochies van Medemblik, Onderdijk, Wervershoof en Andijk.

Elke steen heeft een eigen plaats en functie.
Sommige stenen zitten, onzichtbaar, in het fundament.
Ze dragen alles en geven stevigheid.
Andere stenen zijn zichtbaar, sommige binnen, andere buiten,
de een hoog, de ander laag.
Er zijn stenen die als functie hebben iets te steunen of te omlijsten.
Maar allemaal samen vormen ze het ene kerkgebouw.
Zo vormen we ook allemaal samen de kerkgemeenschap.
Ieder met zijn eigen plaats en functie.
Ieder met zijn talenten.

Bij elkaar gezet vindt u allerlei gegevens over activiteiten, werkgroepen, contactpersonen, adressen enz. die van pas kunnen komen. Daaruit blijkt dat er heel wat gaande is.
Deze website heeft de functie van een gids, een wegwijzer, handig voor iedereen die geïnteresseerd is in onze parochiegemeenschap.
Uit de website blijkt dat er heel veel mensen in de weer zijn, op verschillend terrein, met een stuk eigen inzet, tijd en verantwoordelijkheid voor de parochiegemeenschap.
In die gemeenschap gaat het om jeugd, jongeren en ouderen. Het gaat om vieringen in de kerk en activiteiten daarbuiten.
Het zal een gemeenschappelijk verlangen zijn, dat onze plaatselijke parochiegemeenschap een levende gemeenschap mag zijn en mag blijven.
Deze website mag daarbij uitnodigen tot belangstelling en betrokkenheid.

Van harte aangeboden.
Namens de parochiegemeenschap,

De Parochieraad